Svietidl√° v dizajne


  • ¬†

Je zn√°me, Ňĺe pod osvetlen√≠m rozumieme elektromagnetick√© Ňĺiarenie, ktor√© vńŹaka svojej vlnovej dńļŇĺke je viditeńĺn√© okom a m√° svoje Ň°pecifick√© vlastnosti. Osvetlenie ako tak√©, m√° svoje r√īzne uplatnenia, my sa zaober√°me osvetlen√≠m a jej vyuŇĺit√≠m v praktickom Ňĺivote.., poradenstvom v technickej oblasti, kde navrhujeme svietidl√° podńĺa √ļńćelu a uplatnenia v s√ļńćinnosti s ovl√°dan√≠m. Napr√≠klad ako administrat√≠vne priestory, obchody, polyfunkńćn√© priestory a pod.

Ale v najv√§ńćŇ°ej miere sa venujeme Ň°irokej verejnosti a to je osvetlenie pre √ļńćely b√Ĺvania a s t√Ĺm spojen√© aj s rekre√°ciou a relax√°ciou. /osvetlenie chal√ļp, rekreańćn√Ĺch domov, penzi√≥nov , okrasn√Ĺch z√°hrad, baz√©nov …/

Navrhujeme svietidl√° nie len po str√°nke praktickej a technickej, ale aj po str√°nke estetickej. Preto V√°m chceme pre uk√°zaŇ• niekońĺko moŇĺnost√≠ osvetlenia vhodn√Ĺch do jednotliv√Ĺch Ň°t√Ĺlov, aby sme V√°m pouk√°zali na variabilitu a r√īznorodosŇ• v√Ĺberu do kaŇĺd√©ho priestoru.

m.n.siaklasicky

KLASICK√Ě Ň†T√ĚL ‚Äď- Ň°t√Ĺl konzervat√≠vnych ńĺud√≠, str√°nku, jemne priklonen√Ĺ k trad√≠ci√°m a zvyklostiam, istota, n√°dych bohatstva.

 

Svietidl√°: tradińćn√©, z√°vesn√© svietidl√° s n√°dychom hist√≥rie, centr√°lne umiestnen√©, alebo prisaden√© na stenu, zvyńćajne kov + tienidlo biele sklo tvar kalichov kvetov, bez pr√≠liŇ°n√Ĺch ozd√īb niekedy doplnen√Ĺ kryŇ°t√°l

.znak: elegancia,.

Niektor√© uk√°Ňĺky maj√ļ prvky modern√©ho dizajnu /novodob√Ĺ modern√Ĺ klasick√Ĺ Ň°t√Ĺl/¬†PoznaŇ• ho hlavne pri n√°vrhu¬†svietidiel.

klasika1bn-finezza-design-selva_villa-borgheseklasicky3

 

 

 

 

 

 

 

 

 minimal

 

 

 

 

minimal2minimal3

Modern√Ĺ MINIMALISTCK√Ě Ň†T√ĚL¬†je¬†harm√≥nia, vzduŇ°nosŇ•, elegancia,¬†neutr√°lne pr√≠rodn√© farby. Veńĺkou v√Ĺhodou minimalizmu je to, Ňĺe pomocou drobn√Ĺch zmien a pomocou doplnkov je moŇĺn√© zmeniŇ• ¬†charakter inter√©ru (napr.na retro )a pritom ¬†nenar√ļŇ°aj√ļ celkov√ļ harm√≥niu v dizajne.

Svietidla: minimalistick√©ho Ň°t√Ĺlu s√ļ v√§ńćŇ°inou hranat√©ho tvaru, v preveden√≠ ¬†br√ļsen√Ĺ hlin√≠k, alebo leskl√Ĺ chr√≥m a m√īŇĺe byŇ• kombinovan√© so s ńć√≠rim aj matn√Ĺm sklom.

Charakteristick√Ĺm ¬†prvkom s√ļ modern√© sveteln√© zdroje urńćen√© na nepriame osvetlenie, alebo priame centr√°lne osvetlenie. ńĆasto b√Ĺvaj√ļ zabudovan√© do stropu.

 

 

 

 

 ht

HIGHT-TECH ҆T√ĚL – Ň°t√Ĺl¬†21.storońćia nadńćasov√©ho charakteru, – technika, sklo, kov, m√©di√°…….

Svietidl√° prevl√°daj√ļce nepriameho charakteru, svietidl√°¬†zabudovateńĺn√© so stropu, farebn√© LED syst√©my, RGB ‚Äď programovateńĺn√© ovl√°danie, vońĺba menlivosti farieb na r√īzne farebn√© spektr√°.

Beautiful-textures-of-light-energy-13.jpgSmall-kitchen-with-blue-LED-lighting

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EKLEKTICK√Ě Ň†T√ĚL‚Äď kombin√°cia viacer√Ĺch Ň°t√Ĺlov ‚Äď kreativita ‚Äď nutn√° vysok√° √ļroveŇą vkusu.Svietidla: moŇĺnosŇ• pouŇĺitia ak√©hokońĺvek druhu a Ň°t√Ĺlu

 

IMG_0390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOFT ҆T√ĚL je¬†pouŇĺ√≠van√Ŭ†v netradińćn√Ĺch priestoroch: b√Ĺval√© sklady, Ň°portov√© haly, neob√Ĺvan√© podkrovn√© priestory, ktor√© imponuj√ļ vzduŇ°n√Ĺm a veńĺk√Ĺm dojmom. V tomto Ň°t√Ĺle s√ļ¬†priznan√©¬†prvky priemyseln√©ho charakteru, preklady a¬†tr√°my z bet√≥nu, stńļpy, piliere a¬†neomietnut√© steny,

Svietidla ¬†maj√ļ v√§ńćŇ°inou industri√°lny charakter, sveteln√© liŇ°tov√© syst√©my aj

závesné svietidla.

 

tumblr_mahu0qkcor1r2lohvo1_500315584_10150333804676818_1178651492_ntumblr_m9kij1iim41r2lohvo1_5001loft-1

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

NESTARNÚCE RETRO 

RETRO Ň°t√Ĺl obdobie, kde krańĺovala Marilyn Monroe

VzŇ•ah ku nekomplikovan√Ĺm veciam,¬† sloboda mysle, v√Ĺrazn√© farby, v√Ĺrazn√© vzory,¬†Futuristick√© tvary, ńćist√© l√≠nie, kresl√° zo sklolamin√°tu

_MG_3891-out-r694-st.ir2-_s900retro195619-12-02-copyLS_rect540500_RTCC-411-RIPvorher-nachher-kueche-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¬†VIDIECKY ҆TYL¬†– prevl√°daj√ļ rustik√°lne svietidla, m√īŇĺu byŇ• aj klasick√© Fant√°zie sa medze neklad√ļ.

 

 

vidiek-225110Oovidiek

 

 

 

 

horsk√Ĺ-dom9

18457674_720 grecko horsk√Ĺ-dom3 Il-Fanale-Fiori-di-pizzo-soffito-di-Il-Fanale-065-02-OC__2953_0 rm-alpaca-pie-kathleen-holland-simon-brown-photo-06 Rustik√°lny ҆t√Ĺl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ART DECO¬†‚Ästdoba Titanicu

 

Objaven√© 20-tych rokoch minul√©ho storońćia vo Franc√ļzku -. predchodcom secesia.¬†Podmanila hlavne¬† Ameriku a¬†Austr√°liu v¬†medzivojnovom obdob√≠.¬†Hlavn√Ĺmi ńćrtami bola elegancia, dŇĺezov√© kapely hraj√ļce swing, Ň°ampansk√©,¬†vysvieten√© v√ĹŇ°kov√© budovy mesta Manhattanu.

arde1

ardeco-4

images (3)

27302_554998057853282_1628266934_n

images (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORIENT¬†‚Ästs√Ĺte¬† zlato, ńćerven√°, Ňĺlt√°, oranŇĺov√°

Svietdla: ornament√°lne mot√≠vy – kamienky, grav√≠rovanie, mosadz, meńŹ, striebro

prevziaҕ (3)P1000231Ivv

riaddyor500x754lampy-znacky-zenza-262057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AFRO Рtajomná Afrika

Hlavnou charakteristickou ńćrtou afro Ň°t√Ĺlu je to, Ňĺe sa treba s√ļstrediŇ• na vhodnosŇ• materi√°lov ‚Äď surov√© drevo, kameŇą, koŇĺa,¬†podlaha z guńĺatiny, interi√©r m√° p√īsobiŇ• pr√≠rodne a vzduŇ°ne¬†‚Äď pleten√© sedańćky, kresl√° z koŇĺe v koloni√°lnom slohu , baldach√Ĺnov√© postele, dominantn√° ńćerven√° farba zeme, ruńćne tkan√© koberce z mot√≠vom Afriky………..

Svietidla koloni√°lneho Ň°t√Ĺlu z Anglicka, ventil√°tory, stojanov√© a stolov√© svietidla¬†s√ļ s pr√≠rodn√©ho materi√°lu, keramika, pr√ļtie. drevo …. svojim jemn√Ĺm indirektn√Ĺm osvetlen√≠m navodzuj√ļ pr√≠jemn√ļ atmosf√©ru.

 

http://www.dreamstime.com/-image3424945485193_559780707375017_1221248980_nLuxusné-safari-v-Afrike-2Jesenná-AfrikaMINOLTA DIGITAL CAMERAriad5001art-deco-lamp-300x300Luxusné-safari-v-Afrike-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¬†Ň†T√ĚL GLAMOUR ¬†–¬† – p√īvab, atrakt√≠vnosti, Ň°arm ¬†St√Ĺl glamour vznikol v 20. – 30. rokoch v Hollyvoode najńćastejŇ°ie vyuŇĺ√≠van√Ĺ vo filmovom priemysle – naz√Ĺvan√° ” Zlat√° doba”. V s√ļńćasnosti reprezentovan√° dizajn√©rmi, ktor√Ĺ sa snaŇĺia o zv√Ĺraznenie elegantnosti, ¬†ńĺahkosti a jedineńćnosti. Svojim sp√īsobom vytv√°raj√ļ priestor, v ktorom vidieŇ• V√°Ň° postoj, pocit a n√°ladu .Glamour ¬†je¬†nadńćasov√Ĺ. a s√ļńćasne¬†reprezentat√≠vny.


Rezidencia-v-Miami-Beach-5 IMG_0379 ideal-lux_Blanche_SP6_render0000.jpgb09c6875-162b-4da4-89ea-b1505418d806Large interior-design-cosy-glamor-2 glamour4

 

 

 

 

 

 

 

 

 InŇ°pir√°cie¬†| JAR

 InŇ°pir√°cie¬†|¬†JESEŇáInŇ°pir√°cie¬†|¬†ZIMA